Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
info@balkancarzarya.com

ЗА НАС
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти
  История  
Визия за развитие
 

сертификат
ISO 14001:2004


 
ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА


   Ръководството на Балканкар-Заря АД осъзнава своята отговорност да развива не само успешен, но и социално отговорен бизнес с грижа за защита на околната среда и здравето и безопасността на хората. Стремежът ни да завоюваме доверието на клиентите и всички заинтересовани страни се гради не само на високото качеството, но и на възприетата политика за управление на околната среда, основаваща се на:

    • Мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация, подобряване на условията за безопасна работа;
    • Строго спазване на приложимите за нашето производство законови и нормативни изисквания по опазване на околната среда;
    • Произвеждане и продажба на продукти, не оказващи отрицателно влияние върху околната среда, с възможност за последващо рециклиране;
    • Намаляване количеството на отпадъците и на разходите за тяхното обезвреждане, както и предотвратяване на евентуални замърсявания;
    • Непрекъснат стремеж към намаляване на енергийните разходи и използваните природни ресурси;
    • Непрекъснатото подобряване на системата за управление на околната среда;
    Внедряването, поддържането и усъвършенстването на системата за управление на околната среда в съответствие с изискванията на международния стандарт EN ISO 14001:2004, респ. БДС EN ISO 14001:2005 е основен елемент за реализирането на този стремеж.

    Всеки работещ в или за фирмата, в границите на своята служебна компетентност, е задължен в този смисъл да отстранява непосредствено или да информира по съответния ред за всяко констатирано несъответствие с изискванията на системата за управление на околна среда. Ръководството на БАЛКАНКАР - ЗАРЯ АД се ангажира да предприема незабавно съответни мерки за опазване на природата и човешкото здраве.Димитър Иванчов,
Изпълнителен директор