Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
info@balkancarzarya.com

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти

Капитал и акции  
Органи на управление
Структура на капитала

Финансови отчети  
Новини


Архив новини 2009


Архив новини 2008

Архив новини 2007


Архив новини 2006

19 Юни, 2013
Покана за свикване на Общо събрание на Акцонерите на "Балканкар ЗАРЯ"АД, насрочено за 29.07.2013 г.
19 юни 2013 г.

Уведомяваме Ви, че провеждането на редовното общо събрание на акционерите е насрочено за 29.07.2013 година.
Материали за ОСА:


Обявена покана в Търговския регистър

Покана

Протокол от Общо събрание на облигационерите

Протокол от Заседание на Съвета на директорите

Отчет на ДВИ

Доклад на Одитния комитет

Предложение за избор на одитори

Политика за възнагражденията

Годишен одитиран финансов отчет за 2012 г.

Годишен консолидиран одитиран финансов отчет за 2012 г.

Биографии

Декларация по чл. 114б, ал. 1 ЗППЦК - Димитър Иванчов

Декларация по чл. 114б, ал. 1 ЗППЦК - Стоян Стоев

Декларация по чл. 114б, ал. 1 ЗППЦК - Венцислав Стойнев

Декларация по чл. 116а, ал. 2 ЗППЦК - Димитър Иванчов

Декларация по чл. 116а, ал. 2 ЗППЦК - Стоян Стоев

Декларация по чл. 116а, ал. 2 ЗППЦК - Венцислав Стойнев

Декларация по чл. 237, ал. 3 ЗППЦК - Димитър Иванчов

Декларация по чл. 237, ал. 3 ЗППЦК - Венцислав Стойнев

Декларация по чл. 237, ал. 3 ЗППЦК - Стоян Стоев

Декларация по чл. 237, ал. 4 ЗППЦК - Димитър Иванчов

Декларация по чл. 237, ал. 4 ЗППЦК - Венцислав Стойнев

Декларация по чл. 237, ал. 4 ЗППЦК - Стоян Стоев

Справка по чл. 224, ал.2 ТЗ - Димитър Иванчов

Справка по чл. 224, ал.2 ТЗ - Венцислав Стойнев

Справка по чл. 224, ал.2 ТЗ - Стоян Стоев

Декларация по чл. 234, ал. 2 и ал.3 ТЗ- Димитър Иванчов

Декларация по чл. 234, ал. 2 и ал.3 ТЗ - Венцислав Стойнев

Декларация по чл. 234, ал. 2 и ал.3 ТЗ - Стоян Стоев

Свидетелство за съдимост - Димитър Иванчов

Свидетелство за съдимост - Венцислав Стойнев

Свидетелство за съдимост - Стоян Стоев

Образец на пълномощно - Юридическо лице

Образец на пълномощно - Физическо лице

Съгласно изискванията на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, регулираната информация е представена за публикуване и на следните медии:
 

Връзки

X3-news

Investor.bg

Балканкар ЗАРЯ АД е единственото специализирано българско предприятие за производство на стоманени колела и джанти. Дружеството се ползва с отлична международна репутация като първокласен доставчик на колела и джанти за водещи компании – производители на кари и гумопроизводители, а също така и като доставчик на колела за резервни части. Новини и информация за компанията са на разположение на адрес www.balkancarzarya.com

ZARYA, ZARJA, ЗАРЯ, Balkancar ZARYA, Moving forward и логото на Балканкар ЗАРЯ са регистрирани търговски марки или марки на Балканкар ЗАРЯ АД и/или на филиалите на компанията в Република България и в известен брой други страни. Всички останали търговски марки споменати в тази публикация са притежание на техните съответни собственици. Използването на думата партньори не означава партньорска връзка между Балканкар ЗАРЯ и друга компания. Този документ е обществена информация, разпространена за Балканкар ЗАРЯ.

За повече информация, моля свържете се с:
г-н П. Пенчев
Директор за връзки с инвеститорите
Балканкар ЗАРЯ АД
тел .: +359 610/52501 в.110
p.penchev@balkancarzarya.com