50anniversary

Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
info@balkancarzarya.com

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти

Капитал и акции  
Органи на управление
Структура на капитала

Финансови отчети  
Новини


Архив новини 2009


Архив новини 2008

Архив новини 2007


Архив новини 2006


30 юли 2014 г.
Тримесечен финансов отчет за второ тримесечие на 2014 г.

Тримесечен финансов отчет за второ тримесечие на 2014 г. по форми на МСС

Тримесечен финансов отчет за второ тримесечие на 2014 г. по форми на КФН

Междинен доклад за дейността на "Балканкар ЗАРЯ"АД за второ тримесечие на 2014 г.

Счетоводна политика и обяснителни бележки към межд. финансов отчет за второ тримесечие на 2014 г.

Вътрешна информация съгласно Приложение №9 към Наредба №2/17.09.2003 г. към междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2014 г.

Допълнителна информация съгл. чл.33, ал.6 към Наредба №2/17.09.2003 г. към междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2014 г.

Декларация

Съгласно изискванията на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, регулираната информация е представена за публикуване и на следните медии:
 

Връзки

X3-news

Investor.bg

Балканкар ЗАРЯ АД е единственото специализирано българско предприятие за производство на стоманени колела и джанти. Дружеството се ползва с отлична международна репутация като първокласен доставчик на колела и джанти за водещи компании – производители на кари и гумопроизводители, а също така и като доставчик на колела за резервни части. Новини и информация за компанията са на разположение на адрес www.balkancarzarya.com

ZARYA, ZARJA, ЗАРЯ, Balkancar ZARYA, Moving forward и логото на Балканкар ЗАРЯ са регистрирани търговски марки или марки на Балканкар ЗАРЯ АД и/или на филиалите на компанията в Република България и в известен брой други страни. Всички останали търговски марки споменати в тази публикация са притежание на техните съответни собственици. Използването на думата партньори не означава партньорска връзка между Балканкар ЗАРЯ и друга компания. Този документ е обществена информация, разпространена за Балканкар ЗАРЯ.

За повече информация, моля свържете се с:
г-н П. Пенчев
Директор за връзки с инвеститорите
Балканкар ЗАРЯ АД
тел .: +359 610/52501 в.110
p.penchev@balkancarzarya.com