Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
info@balkancarzarya.com

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти

Капитал и акции  
Органи на управление
Структура на капитала

Финансови отчети
Общо събрание 2010
Общо събрание 2009
Общи събрания 2008
Новини
Архив новини 2008

Архив новини 2007
Архив новини 2006

Общо събрание 2015

Уведомяваме Ви, че провеждането на редовното общо събрание на акционерите е насрочено за 25.06.2015 година.
Материали за ОСА:

Обявена в Търговския регистър покана за Редовно общо събрание на Акционерите на "Балканкар ЗАРЯ"АД, насрочено за 25.06.2015 г.


Списък на упражнените гласове чрез представители

Протокол от ОСА 25.06.2015 г.

Покана

Протокол от Заседание на Съвета на директорите

Отчет на ДВИ

Доклад на Одитния комитет

Предложение за избор на одитори

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията

Годишен одитиран финансов отчет за 2014 г.

Доклад на Одитора  към годишен финансов отчет за 2014 г.


Доклад за дейността - годишен одитиран финансов отчет за 2014 г.

Оповестяване към годишен одитиран финансов отчет за 2014 г.

Декларация по чл. 100н, ал.4 ЗППЦК - Димитър Иванчов

Декларация по чл. 100н, ал.4 ЗППЦК - Марияна Пътова

Годишен консолидиран одитиран финансов отчет за 2014 г.

Доклад на Одитора  към годишен консолидиран финансов отчет за 2014 г.

Доклад за дейността - годишен одитиран консолидиран финансов отчет за 2014 г.

Оповестяване към годишен одитиран консолидиран финансов отчет за 2014 г.

Декларация по чл. 100н, ал.4 ЗППЦК - Димитър Иванчов

Декларация по чл. 100н, ал.4 ЗППЦК - Марияна Пътова

Протокол - Общо събрание на облигационерите - 26.09.2014 г.

Образец на пълномощно - Юридическо лице

Образец на пълномощно - Физическо лице

Съгласно изискванията на чл. 100 Т, ал.3 от ЗППЦК, цялата информация е предоставена за публикуване и на следните медии:


Инвестор.БГ

X3NEWS