Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
info@balkancarzarya.com

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти
Капитал и акции  
Органи на управление
Структура на капитала
Финансови отчети  
Новини


Архив новини 2006


Архив новини 2007

Ноември, 2007
“SAP All-in-One решение” за Машиностроене в “Балканкар Заря” - успешно проведени първи интеграционни тестове

Съгласно договор за внедряване на „SAP All-in-One” за Машиностроенето между Балканкар Заря АД, гр. Павликени и Си Ен Ти България Консултинг ООД, гр. София и плана на проекта, на 2 ноември 2007 г. приключи неговата първа фаза.

Септември, 2007
“Балканкар ЗАРЯ” АД придоби собствеността върху 86 292 броя акции, представляващи 51% от капитала на “Балканкар РУЕН” АД


Балканкар ЗАРЯ АД придоби собствеността върху 86 292 броя акции, представляващи 51% от капитала на “Балканкар РУЕН” АД, гр. Асеновград за 3 376 хил. лева. „КВК Инвест” АД, гр.Хасково-мажоритарният собственик на капитала на Балканкар ЗАРЯ АД, притежава допълнително 9% от капитала на асеновградското дружество.

13 Юли, 2007
Балканкар ЗАРЯ АД с решение за вторично публично предлагане на първата си емисия облигации


В БФБ-София АД е постъпила следната информация от В БФБ-София АД е постъпила следната информация от „Балканкар ЗАРЯ” АД /ZARYA/

21 Юни, 2007
Балканкар Заря привлече финансов инвеститор

Взаимен фонд, управлявани от „Данске Капитал Фънд Мениджмънт Кампъни” ООД, придоби 8,260 акции*, представляващи 4.998% от капитала на Балканкар ЗАРЯ.

8 Юни, 2007
Промени в капитала на дружеството на Балканкар Заря АД

С Решение на Великотърновския ОС от 08.06.2007 год. се вписват в регистъра за търговски дружества следните промени по партидата на Балканкар Заря АД-Павликени /ZARYA/

6 Юни, 2007
Промени в управителните органи на Балканкар Заря АД

С Решение на Великотърновския окръжен съд от 06.06.2007 год. се вписват в регистъра за търговски дружества следните промени по партидата на Балканкар Заря АД-Павликени / ZARYA /

2 Юни, 2007
Решения на Общото събрание на акционерите на Балканкар Заря АД


На проведено ОСА от 01.06.2007 год. на Балканкар Заря - Павликени /ZARYA/, са взети следните решения...

Април, 2007
SAP “All-in-One” решение за машиностроенето в Балканкар Заря АД
Първи клиент на Си Ен Ти България Консултинг


За Балканкар Заря, като проспериращ производител, гъвкавостта и качеството на доставка са ключови изисквания и по-специално за експортно ориентирания бизнес. Г-н Стоян Стоев - председател на Борда на директорите казва: „В нашия бизнес, да можеш да комуникираш директно с всички отдели и да отговаряш бързо на нуждите на клиентите е от жизнена важност.

Март, 2007
Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Балканкар ЗАРЯ

Съветът на директорите на Балканкар Заря АД, град Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите в дружеството на 01.06.2007г. от 11.00 часа, което ще се проведе в служебните помещения на дружеството в гр. Павликени

Март, 2007
Балканкар ЗАРЯ и Уотс Индъстриал Тайърс създават съвместна компания в областта на индустриалните колела и гуми


Балканкар Заря АД сключи договор за съвместна дейност и учредяване на съвместно търговско дружество с Уотс Индъстриал Тайърс АД (Watts Industrial Tyres Plc) – Глочестършир, Англия. Договорът предвижда учредяване на акцонерно търговско дружество със седалище в гр. Павликени, Р България, в капитала на което Балканкар Заря и Уотс Индъстриал Тайърс ще участват с по 50%.

Февруари, 2007
Балканкар ЗАРЯ с инвестиция за над половин милион лева в мерки за намаляване на енергийните разходи

Балканкар ЗАРЯ, извърши цялостен анализ на информацията за консумация на енергии, режимите на работа на предприятието, икономическите допускания и финансовите условия, свързани с изпълнението на мерките за намаляване на енергийното потребление на базата на природен газ.

Януари, 2007
Балканкар ЗАРЯ за 2006 отчита нетна неконсолидирана печалба от 584 хил.лева

Нетната неконсолидирана печалба на Балканкар Заря АД – Павликени за миналата година е 584 хил. лв., при загуба за същия период на 2005 година в размер на 776 хил. лв. показаха отчетите на дружеството, предадени на БФБ-София.


 

Разпечати