Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
info@balkancarzarya.com

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти
Капитал и акции  
Органи на управление
Структура на капитала
Финансови отчети  
Новини

Архив новини 2009


Архив новини 2008


Архив новини 2007


Архив новини 2006

21 Декември 2009 г.
Учреден договор за поръчителство от "КВК Инвест" АД в полза на ТБ "Алианц Банк България" АД в качеството и на довереник по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077

16 Декември 2009 г.
Уведомление за предстоящи лихвени плащания по емиисии корпоративни облигации с падеж 22.12.2009г.

16 Декември 2009 г.
Уведомление за приети решения на Общо Събрание на Облигационерите проведено на 11.12.2009г.

15 Декември 2009 г.
Решение на Великотърновски Административен Съд

30 Ноември 2009г.
Представен е тримесечен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2009 г.

27 Ноември 2009 г.
Уведомление относно липса на кворум на свикано на 27.11.2009г. Общо Събрание на Облигационерите

27 Ноември 2009 г.
Договор за учредяване на особен залог върху имущество на "Балканкар Руен" АД

25 Ноември 2009 г.
Прието решение на Съвета на Директорите на "Балканкар Заря" АД за учредяване на особен залог върху имущество на "Балканкар Руен" АД

16 Ноември 2009 г.
Покана за свикване на Общо Събрание на Облигационерите на "Балканкар Заря" АД насрочено за 27.11.2009г.

11 Ноември 2009 г.
Обявена в Търговския Регистър промяна в начина на представляване на дружеството

05 Ноември 2009 г.
Промяна в начина на представляване на дружеството

30 Октомври 2009г.
Представен е тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на 2009 г.

11 Септември 2009 г.
Уведомление за приети решения на Общо Събрание на Облигационерите проведено на 27.08.2009г.

30 Август 2009г.
Представен е тримесечен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2009 г.

11 Август 2009 г.
Покана за свикване на Общо Събрание на Облигационерите на "Балканкар Заря" АД насрочено за 27.08.2009г.

30 Юли 2009г.
Представен е тримесечен финансов отчет за второ тримесечие на 2009 г.

15 Юли 2009 г.
Уведомление съгласно изискванията на чл. 82б от ЗППЦК

25 Юни 2009г.
Протокол от Общо Събрание на Акционерите на "Балканкар Заря" АД, проведено на 25.06.2009г.

04 Юни 2009 г.
Уведомление относно сключени сделки със свързани лица през м. Май 2009 г.

30 Май 2009г.
Представен е тримесечен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2009 г.
 

22 Май 2009г.
Публикувана в централен ежедневник и обявена в Търговския регистър, воден от Агенцията по Вписванията, поканата за Общо събрание на акционерите за 2009 г.

20 Май 2009г.
Редовното годишно общо събрание на акционерите на “Балканкар ЗАРЯ”АД е насрочено за 25.06.2009 г.

30 Април 2009г.
Представен е тримесечен финансов отчет за първо тримесечие на 2009 г.

30 Април 2009г.
Консолидиран финансов отчет за 2008 г.