Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
info@balkancarzarya.com

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти
Капитал и акции  
Органи на управление
Структура на капитала
Финансови отчети  
Новини

Архив новини 2010

Архив новини 2009


Архив новини 2008


Архив новини 2007


Архив новини 2006

14 Декември 2010г.
Информация за съответните адреси на интернет страниците, на които ще бъде публикувано допълнението към Проспект за първично публично предлагане на на акции от увеличението на капитала на "Балканкар ЗАРЯ"АД

08 Декември 2010г.
Уведомление за предстоящо лихвено плащане

07 Декември 2010г.
Вписано увеличение на капитала в Търговския регистър

29 Ноември 2010г.
Тримесечен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2010г.

11 Ноември 2010г.
Протокол от Общо събрание на облигационерите на "Балканкар ЗАРЯ" АД ISIN BG2100015077, проведено на 04.11.2010г.

29 Октомври 2010г.
Тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на 2010г.

26 Октомври 2010г.
Договор за встъпване в дълг

07 Септември 2010г.
Коригиран тримесечен финансов отчет за първо тримесечие на 2010г.

30 Август 2010г.
Тримесечен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2010г.

30 Юли 2010г.
Тримесечен финансов отчет за второ тримесечие на 2010г.

19 Юли 2010г.
Протокол от Общо събрание на облигационерите на "Балканкар ЗАРЯ"АД по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077, проведено на 13.07.2010 г.

16 Юли 2010г.
Отчет на "Балканкар ЗАРЯ" АД за второ тримесечие на 2010г. като емитент на облигации за изпълнението на условията по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077

01 Юли 2010г.
Протокол от Общо събрание на акционерите на "Балканкар ЗАРЯ" АД, проведено на 30.06.2010г.

21 Юни 2010г.
Добавена информация към ГФО за 2009 г. относно изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

09 Юни 2010г.
Предстоящо лихвено плащане по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077

31 Май 2010г.
Тримесечен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2010г.

28 Май 2010г.
Обявена в търговски регистър покана за свикване на Общо събрание на Акционерите на "Балканкар Заря" АД, насрочено за 30.06.2010г.

20 Май 2010г.
Покана за свикване на Общо събрание на Акционерите на "Балканкар Заря" АД, насрочено за 30.06.2010г.

30 Април 2010г.
Тримесечен финансов отчет за първо тримесечие на 2010г.

30 Април 2010г.
Годишен консолидиран одитиран финансов отчет за 2009г.

30 Март 2010г.
Годишен одитиран финансов отчет за 2009г.

18 Март 2010г.
Протокол от Общо събрание на акционерите на “Балканкар ЗАРЯ”АД проведено на 17.03.2010 г.

26 Февруари 2010г.
Представен е тримесечен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2009 г.

12 Февруари 2010г.
Прието Решение на Съвета на Директорите на "Балканкар Заря" АД относно увеличение на капитала

11 Февруари 2010г.
Обявена в Търговския Регистър покана за извънредно общо събрание на акционерите на “Балканкар ЗАРЯ”АД е насрочено за 17.03.2010 г.

09 Февруари 2010г.

Извънредно общо събрание на акционерите на “Балканкар ЗАРЯ”АД е насрочено за 17.03.2010 г.

28 Януари 2010г.

Представен е тримесечен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2009 г.