Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
info@balkancarzarya.com

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти
Капитал и акции  
Органи на управление
Структура на капитала
Финансови отчети
Общо събрание 2009
Общи събрания 2008
Новини
Архив новини 2008

Архив новини 2007
Архив новини 2006

Общо събрание 2009

Уведомяваме Ви, че провеждането на редовното общо събрание на акционерите е насрочено за 25.06.2009г. Материали за ОСА:


Протокол от ОСА 2009г.

Списък на присъствалите акционери

Упражнени гласове чрез представителиПубликация на поканата за ОСА във в.Дневник

Обявена покана за ОСА в Търговския регистър

Протокол

Покана

ОТЧЕТ ДВИ

Образец на пълномощно за представителство на юридическо лице на ОСА 2009г.

Образец на пълномощно за представителство на физическо лице на ОСА 2009г.

Материали за ОСА 2009 - годишен финансов отчет 2009г.

Материали за ОСА 2009 - консолидиран финансов отчет 2009г.

Проект за промяна на Устава на "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД

Съгласно изискванията на чл. 100 Т, ал.3 от ЗППЦК, цялата информация е предоставена за публикуване и на следните медии:


Инвестор.БГ

X3NEWS