Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
info@balkancarzarya.com

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти
Капитал и акции  
Органи на управление
Структура на капитала
Финансови отчети
Общо събрание 2010
Общо събрание 2009
Общи събрания 2008
Новини
Архив новини 2008

Архив новини 2007
Архив новини 2006

Общо събрание 2010

Уведомяваме Ви, че провеждането на редовното общо събрание на акционерите е насрочено за 17.03.2010г. Материали за ОСА:


Протокол от Общо събрание на акционерите

Списък на присъствалите акционери

Обявена покана в Търговския Регистър

Протокол

Покана

Образец на пълномощно за представителство на юридическо лице на ОСА 2010г.

Образец на пълномощно за представителство на физическо лице на ОСА 2010г.

Съгласно изискванията на чл. 100 Т, ал.3 от ЗППЦК, цялата информация е предоставена за публикуване и на следните медии:


Инвестор.БГ

X3NEWS