Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
info@balkancarzarya.com

ЗА НАС
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти
  История  
Визия за развитие
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО


   Ръководството на Балканкар-Заря АД отдава първостепенно значение на качеството в цялостната дейност на предприятието и се ангажира с провеждането на политика, основана на следните принципи:
   • Ние работим за удовлетворяване на високите изисквания и очакванията на клиентите и пазара, като същевременно се стремим към непрекъснато подобряване на ефективността на системата за управление на качеството.
   • Непрекъснато се стремим да прилагаме световният опит и технологии в производствените процеси, като спазваме всички законови и нормативни разпоредби.
   • Управлението на качеството е свързано с непрестанно подобряване и усъвършенстване във всички области на нашата работа.
   • Ние полагаме необходимите усилия, за да бъде приета и прилагана политиката по качеството на всички организационни нива и насърчаваме всички служители и работници в работата им за подобряване на качеството.
   • Създаваме и поддържаме отношения на партньорство с доставчиците и ги приобщаваме към сътрудничество за изпълнение принципите на Политиката по качеството на фирмата.
   • За изпълнението на тази политика въвеждаме и гарантираме функционирането в Балканкар-Заря АД на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008, както и на приложимите законови и нормативни разпоредби.
   • Изискванията на системата за управление на качеството, определени в наръчника, процедурите по качеството и техническата документация са задължителни за всички работници и служители. Ръководителите на различни нива притежават пълномощията и носят отговорността за прилагането на тези изисквания в ръководената от тях област. Главната цел на ръководството на Балканкар-Заря АД е непрекъснато подобрение във всички аспекти на дейността.Димитър Иванчов,
Изпълнителен директор