Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
[email protected]

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти
Капитал и акции  
Органи на управление
Структура на капитала
Финансови отчети
Тримесечни
Годишни
Новини

Архив новини 2011

Архив новини 2010

Архив новини 2009

Архив новини 2008

Архив новини 2007


Архив новини 2006

 

Тримесечни финансови отчети

Година :

   
Първо тримесечие Първо тримесечие - консолидиран
Второ тримесечие Второ тримесечие - консолидиран
Трето тримесечие Трето тримесечие - консолидиран
Четвърто тримесечие Четвърто тримесечие - консолидиран

 

Финансови отчети на дружеството

“Балканкар ЗАРЯ” АД
е задължено да води своето счетоводство в съответствие със счетоводните принципи и норми, заложени в българския Закон за счетоводството и Националните счетоводни стандарти (НСС).
От началото на 2002 година в България бе приет нов Закон за счетоводството, чиято основна цел е да създаде предпоставки за пълно и повсеместно прилагане на Международните счетоводни стандарти (МСС) не по късно от началото на 2005 година. Ръководството на дружеството не е взело решение за по-ранно прилагане на МСС.

Промените в счетоводната политика се прилагат с обратна сила, освен ако сумата която се отнася за предходни години, не е определима в разумни граници.

Връзки

www.bse-sofia.bg -
Българска фондова борса

www.fsc.bg - Комисия по финанзов надзор

www.investor.bg - Инвестор БГ

www.cdad.bg - Централен депозитар

Разпечати