Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
[email protected]

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти

Капитал и акции  
Органи на управление
Структура на капитала

Финансови отчети  
Новини
Архив новини 2017

Архив новини 2016

Архив новини 2015

Архив новини 2014

Архив новини 2013

Архив новини 2012

Архив новини 2011

Архив новини 2010


Архив новини 2009


Архив новини 2008

Архив новини 2007


Архив новини 2006

30 юли 2021 г.
Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2021 г.


1.Счетоводна политика и обяснителни бележки към междинен финансов отчет на “Балканкар ЗАРЯ”АД за първо шестмесечие на 2021 г.

2.Декларация от отговорните лица

3.Допълнителна информация съгласно чл.33 ал.6 към наредба 2/17.09.2003г. към междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2021 г.

4.Междинен доклад за дейността за първо
шестмесечие на 2021 г. на “Балканкар ЗАРЯ”АД

5.Вътрешна информация съгласно приложение 9 към наредба 2/17.09.2003г. към междинен финансов отчет за първо
шестмесечие на 2021 г.

6. Тримесечен финансов отчет за първо
шестмесечие на 2021 г. по форми на МСС

7. Тримесечен финансов отчет за първо
шестмесечие на 2021 г. по форми на КФН


Съгласно изискванията на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, регулираната информация е представена за публикуване и на следните медии:
 

Връзки

X3-news

Investor.bg

Балканкар ЗАРЯ АД е единственото специализирано българско предприятие за производство на стоманени колела и джанти. Дружеството се ползва с отлична международна репутация като първокласен доставчик на колела и джанти за водещи компании – производители на кари и гумопроизводители, а също така и като доставчик на колела за резервни части. Новини и информация за компанията са на разположение на адрес www.balkancarzarya.com

ZARYA, ZARJA, ЗАРЯ, Balkancar ZARYA, Moving forward и логото на Балканкар ЗАРЯ са регистрирани търговски марки или марки на Балканкар ЗАРЯ АД и/или на филиалите на компанията в Република България и в известен брой други страни. Всички останали търговски марки споменати в тази публикация са притежание на техните съответни собственици. Използването на думата партньори не означава партньорска връзка между Балканкар ЗАРЯ и друга компания. Този документ е обществена информация, разпространена за Балканкар ЗАРЯ.

За повече информация, моля свържете се с:
г-жа Емилия Маринова
Директор за връзки с инвеститорите
Балканкар ЗАРЯ АД
тел .: +359 62/501 123
мобилен: +359 883 541 461
[email protected]