Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
[email protected]

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти

Капитал и акции  
Органи на управление
Структура на капитала

Финансови отчети
Общо събрание 2010
Общо събрание 2009
Общи събрания 2008
Новини
Архив новини 2008

Архив новини 2007
Архив новини 2006

Общо събрание 2024

Покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо
събрание на акционерите.


1. Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите

2.Пълномощно - ОБРАЗЕЦ ФЛ

3.Пълномощно - ОБРАЗЕЦ ЮЛ

4. Протокол на Съвета на директорите за свикване на Редовно Общо
събрание на акционерите


5. Материали по т.1,2,5 и 7 по дневния ред на ОСА

6. Материали по т.3,4 и 6 по дневния ред на ОСА

7. Отчет на ДВИ за 2023 г.

8. Доклад на Одитния комитет за 2023 г.

9. Предложение за назначаване на одитор за 2024 г.

10. Решения от ОСО 2024 г.

11. Декларация по чл.13 ал.4 ЗТРРЮЛНЦ

12. Пълномощно

13. Публикуване на Поканата в ТР


Съгласно изискванията на чл. 100 Т, ал.3 от ЗППЦК, цялата информация е предоставена за публикуване и на следните медии:


Инвестор.БГ

X3NEWS