Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
[email protected]

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти

Проспект  
Капитал и акции
Облигации
Органи на управление
Структура на капитала

Финансови отчети
Отчети на емитент на облигации
Общи събрания 2010
Общи събрания 2009
Общи събрания 2008
Медийни изявления

Новини 2017

Архив новини 2016

Архив новини 2015

Архив новини 2014

Архив новини 2013

Архив новини 2012

Архив новини 2011

Архив новини 2010

Архив новини 2009

Архив новини 2008


Архив новини 2007


Архив новини 2006

Компанията

“Балканкар ЗАРЯ” АД е юридическо лице, осъществяващо дейност в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство. Дружеството е вписано в регистъра на търговските дружества към Великотърновски окръжен съд с решение от 26.06.1996 година, като дъщерно предприятие на Балканкар Холдинг ЕАД, София.
“Балканкар ЗАРЯ” АД е публично дружество и акциите му се търгуват на Българската Фондова Борса (БФБ-София).
Борсовият код на дружеството е "BZR".


Директор за връзки с инвеститорите

Директор за връзки с инвеститорите на “Балканкар ЗАРЯ” АД е Емилия Маринова, изпълняващ длъжността от 01.06.2018 г. Емилия Маринова е завършил магистърска степен “Счетоводство и одит” в Великотърновския университет ”Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново.

За контакти: Балканкар ЗАРЯ АД
Павликени, ул. “Тошо Кътев” №1
Phone:  00359 62 501 123
Mobile: 00359 883 541 461
E-mail: [email protected]
website: www.balkancarzarya.com

Форма за контакти с г-жа Маринова

Вашето име:

Вашия Email:


Съобщение:


Връзки

www.bse-sofia.bg - Българска фондова борса

www.fsc.bg - Комисия по финансов надзор

www.investor.bg - Инвестор БГ

www.cdad.bg - Централен депозитар

Разпечати