Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
info@balkancarzarya.com

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти

Капитал и акции  
Органи на управление
Структура на капитала

Финансови отчети  
Новини

Архив новини 2009

Архив новини 2008


Архив новини 2007


Архив новини 2006

22 февруари 2013 г.

"Банканкар ЗАРЯ" АД преговаря с банкова институция за изпълнение на функцията "Банка - довереник"

    На основание чл. 12, ал.1 от ЗПЗФИ Ви уведомяваме, че „Балканкар ЗАРЯ”АД в качеството си на емитент на емисия корпоративни облигации ІSIN BG2100015077 и с оглед разпоредбите на чл. 100г, ал. 3 от ЗППЦК е в процес на преговори с банкова институция, която да поеме функцията „Банка – довереник на облигационерите”.

    Възлагането на тази функция на ново лице, е в следствие на неизпълнение на изискванията  на чл. 100г, ал. 2 от ЗППЦК, касаещи условията за избор на банка – довереник, а именно, че не може да изпълнява тази фунция банка, към която емитентът има условно или безусловно задължение по договор за кредит.

    След постигане на споразумение с потенциална търговска банка „Балканкар ЗАРЯ”АД ще предложи на настоящата банка – довереник свикването на Общо събрание на облигационирите за избор на нова банка – довереник съгласно изискванията на чл. 100а от ЗППЦК.

Връзки

X3-news


www.investor.bg

Балканкар ЗАРЯ АД е единственото специализирано българско предприятие за производство на стоманени колела и джанти. Дружеството се ползва с отлична международна репутация като първокласен доставчик на колела и джанти за водещи компании – производители на кари и гумопроизводители, а също така и като доставчик на колела за резервни части. Новини и информация за компанията са на разположение на адрес www.balkancarzarya.com

ZARYA, ZARJA, ЗАРЯ, Balkancar ZARYA, Moving forward и логото на Балканкар ЗАРЯ са регистрирани търговски марки или марки на Балканкар ЗАРЯ АД и/или на филиалите на компанията в Република България и в известен брой други страни. Всички останали търговски марки споменати в тази публикация са притежание на техните съответни собственици. Използването на думата партньори не означава партньорска връзка между Балканкар ЗАРЯ и друга компания. Този документ е обществена информация, разпространена за Балканкар ЗАРЯ.

За повече информация, моля свържете се с:
г-н П. Пенчев
Директор за връзки с инвеститорите
Балканкар ЗАРЯ АД
тел .: +359 610/52501 в.110
p.penchev@balkancarzarya.com