Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
[email protected]

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти
Капитал и акции  
Органи на управление
Устройствени актове
Структура на капитала
Финансови отчети  
Новини

Архив новини 2008

Архив новини 2007


Архив новини 2006

Органи на управление

Органите на Управление на Дружеството са Общото събрание и Съвета на директорите. Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите, който възлага оперативното управление на дружеството на един от своите членове – Изпълнителен директор. Последната промяна в състава на съвета на директорите е вписана по партидата на дружеството с решение на Великотърновският окръжен съд от 06.06.2007 год.

Връзки

www.bse-sofia.bg -
Българска фондова борса

www.fsc.bg - Комисия по финанзов надзор

www.investor.bg - Инвестор БГ

www.cdad.bg - Централен депозитар

Разпечати