Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
[email protected]

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти

Капитал и акции  
Органи на управление
Структура на капитала

Финансови отчети  
Новини


Архив новини 2009


Архив новини 2008

Архив новини 2007


Архив новини 2006


Уведомяваме Ви, че провеждането на редовното общо събрание на акционерите е насрочено за 20.06.2014 година.
Материали за ОСА:

Уведомление

Списък на упражнените гласове чрез представители

Протокол от ОСА 20.06.2014 г.

Обявена покана в Търговския регистър

Покана

Протокол от Заседание на Съвета на директорите

Приложение №1 към Протокола

Отчет на ДВИ

Доклад на Одитния комитет

Предложение за избор на одитори

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията

Годишен одитиран финансов отчет за 2013 г.

Доклад на Одитора  към годишен финансов отчет за 2013 г.

Доклад за дейността - годишен одитиран финансов отчет за 2013 г.

Оповестяване към годишен одитиран финансов отчет за 2013 г.

Декларация по чл. 100н, ал.4 ЗППЦК - Димитър Иванчов

Декларация по чл. 100н, ал.4 ЗППЦК - Марияна Пътова

Годишен консолидиран одитиран финансов отчет за 2013 г.

Доклад на Одитора  към годишен консолидиран финансов отчет за 2013 г.

Доклад за дейността - годишен одитиран консолидиран финансов отчет за 2013 г.

Оповестяване към годишен одитиран консолидиран финансов отчет за 2013 г.

Декларация по чл. 100н, ал.4 ЗППЦК - Димитър Иванчов

Декларация по чл. 100н, ал.4 ЗППЦК - Марияна Пътова

Устав

Протокол - Общо събрание на облигационерите - 10.12.2013 г.

Протокол - Общо събрание на облигационерите - 05.02.2014 г. 

Образец на пълномощно - Юридическо лице 

Образец на пълномощно - Физическо лице

Съгласно изискванията на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, регулираната информация е представена за публикуване и на следните медии:

Връзки

X3-news

Investor.bg

Балканкар ЗАРЯ АД е единственото специализирано българско предприятие за производство на стоманени колела и джанти. Дружеството се ползва с отлична международна репутация като първокласен доставчик на колела и джанти за водещи компании – производители на кари и гумопроизводители, а също така и като доставчик на колела за резервни части. Новини и информация за компанията са на разположение на адрес www.balkancarzarya.com

ZARYA, ZARJA, ЗАРЯ, Balkancar ZARYA, Moving forward и логото на Балканкар ЗАРЯ са регистрирани търговски марки или марки на Балканкар ЗАРЯ АД и/или на филиалите на компанията в Република България и в известен брой други страни. Всички останали търговски марки споменати в тази публикация са притежание на техните съответни собственици. Използването на думата партньори не означава партньорска връзка между Балканкар ЗАРЯ и друга компания. Този документ е обществена информация, разпространена за Балканкар ЗАРЯ.

За повече информация, моля свържете се с:
г-н П. Пенчев
Директор за връзки с инвеститорите
Балканкар ЗАРЯ АД
тел .: +359 610/52501 в.110
[email protected]