Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
[email protected]

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти
Капитал и акции  
Органи на управление
Структура на капитала
Финансови отчети
Общо събрание 17.03.2010
Общо събрание 2009
Общи събрания 2008
Новини
Архив новини 2010
Архив новини 2009
Архив новини 2008

Архив новини 2007
Архив новини 2006

Покана за свикване на Общо събрание на Акционерите на "Балканкар ЗАРЯ" АД, насрочено за 28.06.2011г.

Уведомяваме Ви, че провеждането на редовното общо събрание на акционерите е насрочено за 28.06.2011г.

Протокол от ОСА 28.06.2011г.

Упражнени гласове чрез представители


Обявена покана в Търговския регистър

Покана

Протокол от Заседание на съвета на директорите

Отчет на ДВИ

Предложение за избор на одитори

Образец на пълномощно за представителство на ОСА 28.06.2011г.

Годишен одитиран финансов отчет за 2010г.

Годишен консолидиран одитиран финансов отчет за 2010г.Съгласно изискванията на чл. 100 Т, ал.3 от ЗППЦК, цялата информация е предоставена за публикуване и на следните медии:


Инвестор.БГ

X3NEWS