Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
[email protected]

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти

Капитал и акции  
Органи на управление
Структура на капитала

Финансови отчети  
Новини

Архив новини 2016

Архив новини 2015

Архив новини 2014

Архив новини 2013

Архив новини 2012

Архив новини 2011

Архив новини 2010


Архив новини 2009


Архив новини 2008

Архив новини 2007


Архив новини 2006

26 Май, 2017
Включени допълнителни точки в дневния ред на  редовно Общо събрание на Акцонерите на "Балканкар ЗАРЯ"АД, насрочено за 12.06.2017 г.

Актуализирана покана

Обявена покана в Търговския регистър

Протокол от Заседание на Съвета на директорите

Отчет на ДВИ


Предложение за избор на одитори


Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията

Доклад на одитния комитет

Годишен одитиран финансов отчет за 2016 г.

Доклад на Одитора  към годишен финансов отчет за 2016 г.

Доклад за дейността - годишен одитиран финансов отчет за 2016 г.

Оповестяване към годишен одитиран финансов отчет за 2016 г.

Декларация за корторативна отговорност

Програма за корпоративно управление

Годишен консолидиран одитиран финансов отчет за 2016 г.

Доклад на Одитора към годишен консолидиран финансов отчет за 2016 г.

Доклад за дейността - годишен одитиран консолидиран финансов отчет за 2016 г.

Оповестяване към годишен одитиран консолидиран финансов отчет за 2016 г.

Декларация по чл. 223а от ТЗ от акционера "КВК Инвест" АД

Искане от акционера "КВК Инвест" АД за включване на допълнителни точки в дневния ред

Списък с допълнителни въпроси в дневния ред

Уведомяване на "Балканкар ЗАРЯ" АД от акционера "КВК Инвест" АД

Статут на одитен комитет

Уведомление на КФН и БФБ за обявени допълнителни точки в дневния ред в Търговския регистър

Актуализиран образец на пълномощно за ФЛ

Актуализиран образец на пълномощно за ЮЛ


 Съгласно изискванията на чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, регулираната информация е представена за публикуване и на следните медии:
 

Връзки

X3-news

Investor.bg

Балканкар ЗАРЯ АД е единственото специализирано българско предприятие за производство на стоманени колела и джанти. Дружеството се ползва с отлична международна репутация като първокласен доставчик на колела и джанти за водещи компании – производители на кари и гумопроизводители, а също така и като доставчик на колела за резервни части. Новини и информация за компанията са на разположение на адрес www.balkancarzarya.com

ZARYA, ZARJA, ЗАРЯ, Balkancar ZARYA, Moving forward и логото на Балканкар ЗАРЯ са регистрирани търговски марки или марки на Балканкар ЗАРЯ АД и/или на филиалите на компанията в Република България и в известен брой други страни. Всички останали търговски марки споменати в тази публикация са притежание на техните съответни собственици. Използването на думата партньори не означава партньорска връзка между Балканкар ЗАРЯ и друга компания. Този документ е обществена информация, разпространена за Балканкар ЗАРЯ.

За повече информация, моля свържете се с:
г-н П. Пенчев
Директор за връзки с инвеститорите
Балканкар ЗАРЯ АД
тел .: +359 610/52501 в.110
[email protected]