Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
[email protected]

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти

Капитал и акции  
Органи на управление
Структура на капитала

Финансови отчети
Общо събрание 17.03.2010
Общо събрание 2009
Общи събрания 2008
Новини
Архив новини 2010
Архив новини 2009
Архив новини 2008

Архив новини 2007
Архив новини 2006

Протокол от Общо събрание на облигационерите на "Балканкар ЗАРЯ"АД по емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100015077, проведено на 24.04.2014 година


Протокол
от общо сърание на облигационерите

Уведомление съгл. чл.100ц, ал.1 от ЗППЦК 


Съгласно изискванията на чл. 100 Т, ал.3 от ЗППЦК, цялата информация е предоставена за публикуване и на следните медии:


Инвестор.БГ

X3NEWS