Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
[email protected]

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти

Капитал и акции  
Органи на управление
Структура на капитала

Финансови отчети  
Новини


Ноември, 2011
Балканкар ЗАРЯ поднови сертификата ISO 14001:2004 от Лойдс Регистър ЕМЕА Клон за и от името на Lloyd’s Register Quality Assurance Limited.

 

След проведен от LRQA одит в края на ноември, бе подновен сертификатът на Балканкар ЗАРЯ по ISO 14001:2004, като преиздаденият сертификат има валидност през следващите 3 години.

Сертифицирането на Балканкар ЗАРЯ АД по ISO 14001:2004 е доказателство, че Дружеството разполага с внедрена система за управление на околната среда. Сертификатът има номер: SOF 0368294/A. Валиден е до 28 ноември 2014 година.
Балканкар ЗАРЯ, единственият български производител на стоманени колела и джанти получи сертификат ISO 14001:2004 от Lloyd’s Register Quality Assurance Limited.

Инж. Йордан Бочев, мениджър Управление на качеството в Балканкар ЗАРЯ подчертава значението, което отдават настоящите ни ОЕМ клиенти върху изискването към Дружеството ни да разполага със процедури по управление и контрол на околната среда. Това изискване покрива всеки един аспект на бизнеса ни и се позовава на статута ни на техен ‘одобрен’ доставчик на части за първо вграждане.

Стандартът ISO 14001:2004 и подновяването на сертификата удовлетворяват това изискване на клиента към Балканкар ЗАРЯ.

Ръководството отчита с изключителна важност постигането на пресертифициране на процесите по управление на околната среда в Балканкар ЗАРЯ и отстоява мнението, че сертификатът по ISO 14001:2004 е ценен актив за дейността на Дружеството и подпомага ръководния състав в стремежа към постоянното усъвършенстване и постигането на високи нива на удовлетвореност при нашите клиенти.

 

Балканкар ЗАРЯ АД (код БФБ-София: 4BU) е единственото специализирано българско предприятие за производство на стоманени колела и джанти. Дружеството се ползва с отлична международна репутация като първокласен доставчик на колела и джанти за водещи фирми – производители на кари и гумопроизводители, а също така и като доставчик на колела за резервни части. Новини и информация за компанията са на разположение на адрес www.balkancarzarya.com

ZARYA, ZARJA, ЗАРЯ, Balkancar ZARYA, Moving forward и логото на Балканкар ЗАРЯ са регистрирани търговски марки или марки на Балканкар ЗАРЯ АД и/или на филиалите на компанията в Република България и в известен брой други страни. Всички останали търговски марки споменати в тази публикация са притежание на техните съответни собственици. Използването на думата партньори не означава партньорска правна връзка между Балканкар ЗАРЯ и друга компания. Този документ е информация до обществеността, разпространен от и за Балканкар ЗАРЯ АД.

За повече информация, моля свържете се с:
г-н П.Пенчев
Директор за връзки с инвеститорите
Балканкар ЗАРЯ АД
тел .: +359 610/52501
[email protected]Съобщение за пресата