Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
[email protected]

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти

Капитал и акции  
Органи на управление
Структура на капитала

Финансови отчети  
Новини


Архив новини 2006

Май, 2012
Балканкар ЗАРЯ поднови сертификати ISO 9001:2008 и ISO 3834-2:2005 от LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE (LRQA)

Балканкар ЗАРЯ, единственият български производител на стоманени колела и джанти поднови сертификатите за качество ISO 9001:2008 и ISO 3834-2:2005  от Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA). Тези сертификати са признание, че Балканкар ЗАРЯ разполага със системи за контрол на качеството, отговарящи на най-високите международни стандарти.
Подновеният сертификат ISO 3834-2:2005 определя изискванията за качество, при заваряване чрез стопяване на метални материали.
Принципите на управление, възприети от ръководството на Балканкар ЗАРЯ, са поставени на коренно различна основа в следствие на приватизацията на дружеството. В съответствие с плана за развитие “Moving forward”, с решение на Съвета на директорите, бе възприета посока за инвестиции в качеството като най-добрата стъпка, която една съвременна компания може да предприеме.

След задълбочен одит, Балканкар ЗАРЯ успешно премина проверката върху системите за контрол на качеството. Ревизираните ISO 9001 стандарти, въведени от 1994 покриват всички компоненти, отнасящи се до процесите за контрол на качеството в областта на управлението, инженеринга, производството, маркетинга и работата с клиенти. Балканкар ЗАРЯ се нареди сред малкото компании, получили сертификата за одобрение на Системата за управление на качеството ISO 9001:2008 при приключване на първоначалния одит.

Сертификатът се възприема от ръководството като потвърждение на поетите ангажименти за гарантиране на качество.

Подновяването на сертификата е доказателство пред клиентите и търговските партньори на Балканкар ЗАРЯ, че продуктите с марката на дружеството се произвеждат при пълното спазване на фирмени системи за качество, отговарящи на най-високите международни стандарти.

Първоначално публикувана през 1987 г. от Международната организация по стандартизация в Женева, Швейцария с цел насърчаване на напълно интегриран общ пазар, в последствие ISO се превръща в нарицателно за единна система за контрол на качеството.

Едно от основните предимства на стандарта ISO 9001:2008 е неговата широка приложимост към различни видове организации и структури. Акцентирайки върху фирмените процеси и удовлетвореността на нуждите на клиента, за сметка на процедурите, стандарта е еднакво добър както за производители, така и за доставчици на услуги при по-голяма съпричастност и ангажираност от страна на ръководния персонал.

Основана през 1985 Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) е най-престижната компания за сертификациони услуги в областта на системите за управление. LRQA е част от групата Lloyd’s Register (LR). Следвайки принципите на Lloyd’s Register, днес услугите на LRQA са признати в световен мащаб като символ на интегритет, безпристрастност и професионализъм.

 

Балканкар ЗАРЯ АД е единственото специализирано българско предприятие за производство на стоманени колела и джанти. Дружеството се ползва с отлична международна репутация като първокласен доставчик на колела и джанти за водещи компании – производители на кари и гумопроизводители, а също така и като доставчик на колела за резервни части. Новини и информация за компанията са на разположение на адрес www.balkancarzarya.com

ZARYA, ZARJA, ЗАРЯ, Balkancar ZARYA, Moving forward и логото на Балканкар ЗАРЯ са регистрирани търговски марки или марки на Балканкар ЗАРЯ АД и/или на филиалите на компанията в Република България и в известен брой други страни. Всички останали търговски марки споменати в тази публикация са притежание на техните съответни собственици. Използването на думата партньори не означава партньорска връзка между Балканкар ЗАРЯ и друга компания. Този документ е обществена информация, разпространена за Балканкар ЗАРЯ.

За повече информация, моля свържете се с:
г-н Павлин Тодоров Пенчев
Директор за връзки с инвеститорите
Балканкар ЗАРЯ АД
тел .: +359 610/52501 в.121
[email protected]Съобщение за пресата

 

Разпечати