Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
[email protected]

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти

Капитал и акции  
Органи на управление
Структура на капитала

Финансови отчети  
Новини

Архив новини 2017

Архив новини 2016

Архив новини 2015

Архив новини 2014

Архив новини 2013

Архив новини 2012

Архив новини 2011

Архив новини 2010


Архив новини 2009


Архив новини 2008

Архив новини 2007


Архив новини 2006

На 18.08.2017 година стартира изпълнение на проект ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0534-C01.
Увеличаване на конкурентните предимства и устойчивостта на "Балканкар Заря" АД, чрез инвестиции в енергоефективни технологии.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ:

1. Публична Покана

2. Оферта

3. Декларация по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160

4. Изисквания към офертите

5. Методика за оценка

6. Проект на договор