Балканкар ЗАРЯ АД.
гр. Павликени, п.к. 5200
ул. Тошо Кътев 1
тел: 0610/52501
факс: 0610/52603
[email protected]

ИНВЕСТИТОРИ
Начало За нас Продукти Инвеститори Downloads Контакти

Капитал и акции  
Органи на управление
Структура на капитала

Финансови отчети  
Новини

Архив новини 2017

Архив новини 2016

Архив новини 2015

Архив новини 2014

Архив новини 2013

Архив новини 2012

Архив новини 2011

Архив новини 2010


Архив новини 2009


Архив новини 2008

Архив новини 2007


Архив новини 2006

"Балканкар Заря" АД, кандидат бенефициент по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Вх.рег. № BG16RFOP002-3.004-0174 Внедряване на пилотен ресурсно-ефективен метод за производство и продуктова иновация в БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД по Иновации и конкурентоспособност, BG16RFOP002-3.004 - Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите, обявява процедура избор с публична покана при условията на §4, ал. 4 от ПМС 160/01.07.2016 г. с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване: МУЛТИПРОЦЕСНА ЗАВАРЪЧНА МАШИНА - 10 бр.

Краен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 22.08.2018 г.

ПАКЕТЪТ ДОКУМЕНТИ ВКЛЮЧВА:

1. Публична Покана

2. Изисквания оферти

3. Методика за оценка на офертите

4. Техническа спецификация

5. Оферта образец

6. Декларация ЗУСЕСИФ- ПМС 160

7. Проектодоговор

8. Заповед за определяне на оценители